ANDRE BROOS (1957, Rucphen), studeerde Franse taal- en letterkunde en linguïstiek in Amsterdam en Parijs. Hij is onder meer werkzaam geweest als docent volwassenenonderwijs Frans en Nederlands voor buitenlanders, handelsattaché voor de Franse Ambassade en tolk/vertaler Frans.

Daarnaast is hij werkzaam op het gebied van massage en Reiki, een natuurlijke geneesmethode en levensfilosofie uit Japan. Reiki bracht hem weer in contact met zijn eigen creatieve vermogens en helpt hem een connectie tot stand te brengen met diepliggende emoties.

De allereerste kunstzinnige scholing deed hij op bij de Franse keramiste Francoise Cogniat; vervolgens kwam hij in contact met Sonny Blankemeijer,, Monique Ramakers en Hester de Beus. Sedert 2000 maakt hij zelf beelden. Aanvankelijk van speksteen, tegenwoordig meestal van serpentijn en albast.

Zoals hij in zijn werk als tolk/vertaler woorden - product van onze ‘mind’ - tracht om te zetten in een andere taal, zo probeert hij via de taal van steen (vaak onbewuste) gevoelens om te zetten in beelden, die soms figuratief, dan weer abstract zijn. Het is telkens weer een verrassing te ontdekken wat er in een bepaalde steen aan innerlijke schatten besloten liggen. Sculpturen zijn voor hem vertolkers van diepe emoties of van verborgen of vergeten archetypische herinneringen.

English ---- Français